Insolvence – oddlužení fyzických osob

Pokud se ocitnete v tíživé finanční situaci a již nejste schopní splácet své dluhy, není to hned konce světa. Stát nabízí řešení v podobě insolvence – tedy oddlužení. Ta se řeší u soudu a nemusíte o ni mnohdy ani žádat. Často to za vás udělají věřitelé sami. Jaký je postup insolvence? Jak o ni zažádat? To vše vám povíme dnes.

Jak žádat o insolvenci

 1. Zhodnoťte svou situaci: Insolvence by měla být vaším úplně posledním krokem. Není ze situace už opravdu žádná jiná cesta?
 2. Vyberte si insolvenčního správce: Pro podání insolvenčního návrhu potřebujete zvolit insolvenčního správce. Můžete si ho vybrat sami nebo požádat o pomoc insolvenčního poradce.
 3. Sestavte insolvenční návrh: Insolvenční návrh musí obsahovat určité informace, jako například seznam vašich věřitelů, seznam majetku a dluhů, výši vašich dluhů a informace o vašem příjmu a výdajích. Pomůže vám s ním váš insolvenční správce.
 4. Podání insolvenčního návrhu: Hotový insolvenční návrh podejte na příslušný insolvenční soud. Soud bude váš návrh posuzovat a rozhodne o zahájení insolvenčního řízení.
 5. Zahájení insolvenčního řízení: Pokud soud rozhodne o zahájení insolvenčního řízení, budou vám stanoveny lhůty pro podání návrhů na uspokojení vašich věřitelů.
 6. Probíhající insolvenční řízení: Během insolvenčního řízení musíte spolupracovat se svým insolvenčním správcem a předkládat mu veškeré potřebné informace o vaší finanční situaci. Správce bude mít za úkol zajistit, aby byly vaše dluhy spravedlivě rozděleny mezi věřitele.
 7. Dokončení insolvenčního řízení: Soud vydá rozhodnutí o ukončení insolvenčního řízení, a to v momentě, kdy splníte všechny stanovené podmínky. 

Co můžu a nemůžu dělat, když jsem v insolvenci

Insolvence bohužel není perfektní řešení pro všechny dlužníky. Když se ocitnete v insolvenčním řízení, musíte se řídit přesnými a poměrně přísnými pravidly. Zde je jednoduchý seznam věcí, které v insolvenčním řízení nesmíte dělat, pokud nedostanete povolení od insolvenčního správce:

 • dělat další dluhy
 • nakládat s majetkem – prodávat, darovat, dávat do zástavy
 • stěhovat se
 • podnikat