Co je to daňový ráj – definice, příklady, daňová optimalizace

Podnikatelé hledají způsoby, jak optimalizovat náklady, včetně snižování daňové zátěže. Nejkontroverznějším řešením je tzv daňové ráje . Může podnikatel optimalizovat náklady pomocí daňového ráje? Níže vysvětlíme, co je to daňový ráj? Které země jsou daňovými ráji? Podrobnosti v článku.

Co je to daňový ráj

Termín Daňový ráj se používá k označení země, kde se daně z příjmu nevybírají nebo se vyskytují ve velmi nízkých, symbolických částkách. Často jsou podmínky pro založení firmy nekomplikované a doprovázené nízkými náklady. Země zvané daňové ráje uplatňují mírné daňové předpisy pro zahraniční podnikatele a kapitál, kterým přispívají. Daňový zákon, který uplatňují, je atraktivní pro zahraniční společnosti. Daňové ráje vám umožňují optimalizovat daňové zatížení. Podnikatel se nemůže vyhnout zdanění, může se však placení daně vyhnout zákonem povoleným způsobem.

Daňový ráj je také často nazýván daňovým azylem nebo oázou.

Které země jsou považovány za daňový ráj

Nejznámějšími daňovými ráji jsou země, které se nacházejí na ostrovech. Příklady daňových rájů zahrnují: Maledivy, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Seychely, Monako a Andorra.

Daňové ráje jsou obvykle země, které jsou smluvními stranami smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Uzavřená smlouva má výhodné podmínky a jsou uplatňovány mírné daňové sazby. Další skupinou daňových rájů jsou země uplatňující daň z příjmu s výhodnými výjimkami a úlevami pro dané formy činnosti. O daňových rájích se také hovoří jako o zemích, které mají minimální požadavky na účetnictví a výkaznictví. V těchto zemích se často nevybírá daň z příjmu.

Daňová optimalizace a omezená a neomezená daňová povinnost

Daňová optimalizace nejčastěji spočívá v založení společnosti v daňovém ráji, jejímž úkolem je poskytovat podniku poradenské služby a vybírat za ně vysoké odměny. Pak společnost, která je v čele hierarchie (tzv. mateřská společnost), dosahuje velmi vysokých daňových nákladů, které jí umožňují ušetřit na dani.

Neomezená daňová povinnost nastává, když jsou všechny příjmy (bez ohledu na jejich zdroj) zdaněny v Česku a vztahuje se na jeho rezidenty pobývající v zemi alespoň 183 dní v roce a mající tzv. středem životních zájmů. V případě získávání příjmů v zemi v zahraničí je z daňového hlediska důležité vědět, zda má Česko s touto zemí uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Když k takové dohodě dojde, vypořádá podnikatel daně v jedné z těchto zemí. Pokud k dohodě nedojde, musí podnikatel vykázat příjmy v Česku a zdanit je.

Omezená daňová povinnost úzce souvisí s konceptem srážkové daně. V tomto případě mohou být některé služby, byť jsou poskytovány zahraničním subjektem, zdaněny v Česku.