Sousedské spory o plot mezi pozemky

Čí je ten plot? Hádáte se se sousedem o vlastnictví plotu, zatímco v něm vzniká více a více děr a na trávník vám přes něj chodí jejich pes? Nebo prostě chcete vědět, komu plot opravdu patří a nemůžete se shodnout? Povíme vám, jak zjistit, kde je pravda a jak postupovat.

Stavební dokumentace

Vaším prvním krokem by mělo být nahlédnutí do stavební dokumentace. V ní pravděpodobně najdete, komu plot patří. Může se stát, že se sousedem ve skutečnosti vlastnictví sdílíte. Pokud tuto informaci nenajdete, vlastnictví připadá tomu, kdo plot postavil. Když není možné zjistit ani tuto informaci, plot se stává společným majetkem a je na domluvě mezi sousedy, aby se o něj starali společně.

Soused odmítá spolupracovat

Starat se se sousedem o plot napůl bohužel ne vždy funguje tak, jak bychom si představovali. Napřed se snažte najít mírové řešení, domluvu. Pokud veškerá diplomatická řečení selžou, máte možnost obrátit se na soud a podat na souseda žalobu.

POZOR: Vlastník plotu má povinnost ho opravit pouze tehdy, kdy jeho stav ohrožuje bezpečí majetku vlastníka pozemku na druhé straně. Nemá-li váš soused zvířata a nehrozí vám žádné nebezpečí na majetku, vyhrát takovýto spor bude náročné. Další situací, kdy soused musí ze zákona oplocení obnovit, je moment, kdy by nebylo znatelné, kde jeden pozemek končí a druhý začíná. Jinak žádná povinnost pozemek oplotit není.

Soudní řízení

Pokud všechny ostatní možnosti selhaly, může být nutné řešit spor o plot prostřednictvím soudního řízení. Soudní spory mezi sousedy o plot jsou poměrně časté a mohou být i velmi obtížné a nákladné. Obvykle vznikají kvůli neshodám ohledně umístění nebo výšky plotu, zákona o ochraně proti hluku, nebo kvůli porušení sousedských práv a povinností. Soud rozhodne o tom, jaký plot může být postaven a jakým způsobem by mělo být zacházeno s případnými náklady na jeho výstavbu nebo úpravy.