SEO, zpětné odkazy a linkbuilding od Softconic.cz

Budování kvalitních zpětných odkazů je jeden ze základních stavebních kamenů úspěšného SEO. Ne všechny odkazy ale mají stejnou hodnotu.

Kvalita odkazů hraje důležitou roli v tom, jak moc budou prospívat vaší pozici ve vyhledávačích. V dnešním článku si představíme návod na identifikaci kvalitních zpětných odkazů a analýzu jejich vlivu na vaše SEO.

Analýza webu

Relevance odkazů

Prvním krokem při identifikaci kvalitních zpětných odkazů je zohlednění relevance. Odkaz by měl pocházet z webové stránky, která nějak souvisí s vaším tématem.

Například, pokud máte web o vaření, odkazy z jiných kuchařských nebo potravinářských stránek budou mít vyšší hodnotu než odkazy z technických webů.

Důvěryhodnost odkazů

Důvěryhodné weby mají větší váhu pro SEO než například tzv. farmy na zpětné odkazy. Jak zjistit důvěryhodnost webu?

Na to existují nástroje – například Moz’s Domain Authority nebo Ahrefs‘ Domain Rating.

Organický provoz

Analýza množství organického provozu, který daný web generuje, je také důležitá. Weby s vyšším provozem mají tendenci být relevantní a důvěryhodné.

Nástroje jako SimilarWeb nebo SEMrush vám mohou poskytnout informace o provozu webu.

Kontext odkazu

Kvalitní zpětný odkaz by měl být umístěn v relevantním kontextu. Odkaz vložte do obsahu, který se váže k jeho tématu. Odkaz v kontextu relevantního článku má větší hodnotu než odkaz na nezakomponovaném seznamu odkazů.

Nofollow a Dofollow

Odkazy mohou mít atributy „nofollow“ nebo „dofollow“. Dofollow odkazy předávají více SEO hodnoty než nofollow odkazy.

I když jsou nofollow odkazy stále užitečné pro diversifikaci profilu odkazů, preferujte dofollow odkazy.

Rozmanitost zdrojů

Důležitá je i rozmanitost zdrojů, odkud zpětné odkazy pocházejí.

Chcete, aby zpětné odkazy pocházely z různých typů webů, jako jsou blogy, zpravodajské portály, fóra nebo sociální média. To přispěje k přirozenosti vašeho profilu odkazů. Funkční portfolio odkazů vám může nabídnout nástroj www.softconic.cz.